ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทนงศักดิ์    ถิ่นขาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3