ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เทพพิทักษ์    สายศร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไทรงาม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3