ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญภัทร    ชนะพันธ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3