ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จงจิต    พิลารักษ์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังแคน
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3