ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิตประสงค์    วงศ์คูณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ศรี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3