ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงศักดิ์    ทองตื้อ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวฮี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3