ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชาณิภา    กุลจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผักหย่า
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3