ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลิมพล    เกตุมาตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1