ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุราตรี    พลาศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจันทัย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3