ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แสงอาทิตย์    ศุภษร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3