ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมัคร    มูลราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองสองห้องดอนตูม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3