ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เผ่าพงษ์    สุวะจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตุงลุงเหนือ
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3