ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพล    มณีป้องสกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3