ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สัมฤทธิ์    คำมี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3