ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมาพร    การินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากบุ่ง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3