ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    แดงสุช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำใส
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3