ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พูนศักดิ์    พูลดี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำใส
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3