ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มนัสนันท์    เดือนแสงรัศมี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ศรี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3