ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทองคำ    แสงสาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝางคำสามัคคี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3