ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สรสิทธิ์    กลิ่นบัว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเม็กใหญ่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5