ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิจักษณ์    โชคทรัพย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลือคำหาญวารินชำราบ
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)