ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    พละศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสนมพะลาน
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5