ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติศักดิ์    ชุมทอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสนมพะลาน
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5