ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จารุภา    ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1