ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัมพร    สายสมบัติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหมากมาย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5