ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพัฒตา    บัวหอม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1