ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชนะศักดิ์    ทันธิมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาส่วง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5