ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชาตรี    ลักษณะศิริ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งมหาเมฆ
สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร