ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์    สอนเจริญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประตูน้ำท่าไข่
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1