ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัสตร์สัณห์    ตันวัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประตูน้ำท่าไข่
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1