ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พัสตร์สัณห์    ตันวัฒนะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดประตูน้ำท่าไข่
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1