ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรจง    ทุมจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนคุต
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2