ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จักรพงค์    อุระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านพังคอง
สังกัด สพป.มุกดาหาร