ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรพงค์    อุระ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพังคอง
สังกัด
สพป.มุกดาหาร