ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ปัณณรัส    สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาปุ่ง
สังกัด สพป.มุกดาหาร