ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย รักสยาม    แสนสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาปุ่ง
สังกัด สพป.มุกดาหาร