ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิจภูมิ    บุญอบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบะหลวงหนองแวง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3