ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เอ็มอร    ผลบุภพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแสง
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1