ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรวย    บัตรมาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1