ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จรวย    บัตรมาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ประชาฤกษ์สมบูรณ์
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1