ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสกสรรค์    สำเภาพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับมะนาว
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 1