ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประไพร    เกื่องประโทก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2