ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดวงเดือน    เติมพิพัฒน์พงค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากคลองบางขนาก
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1