ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมคิด    มีทรัพย์ทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1