ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นัทธพงศ์    วัฒนากุลยาวัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3