ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นัทธพงศ์    วัฒนากุลยาวัฒน์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังขะวิทยาคม
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3