ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเริง    ขวดแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกเพร็ก
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2