ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรพจน์    จูเภา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกเพร็ก
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2