ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นาวา    ชมัฒพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาอุดม
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ