ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นาวา    ชมัฒพงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาอุดม
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ