ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    สิงห์โท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ