ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุบรรณพร    แสนวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงโคกกลาง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ