ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัญชา    ภักดี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเสารีก
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ