ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บัญชา    ภักดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านเสารีก
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ