ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เกียรติศักดิ์    ลาดบาศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนทุ่งดอนชาด
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ