ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย กุศล    ศรีบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนทุ่งดอนชาด
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ